Atšķirības salīdzinājumā ar iepriekšējo marķējumu (izņemot energoefektivitātes skalu):

  • Enerģijas patēriņš 1000 darbības stundām.
  • Augstā dinamiskā diapazona režīma enerģijas patēriņš 1000 darbības stundām.
  • Vairs netiks norādīta jauda.
  • Vairs nebūs norādes par pilnīgās izslēgšanas funkciju.
  • Tiks norādīts pikseļu skaits gan horizontāli, gan vertikāli.