Jauns marķējums veicinās pieprasījumu pēc energoefektīvākām iekārtām un to piedāvājumu

ES energoefektivitātes marķējums ir bijis nozīmīgs virzītājspēks, inovāciju un tirgus attīstībai energoefektīvām produktu tehnoloģijām jau vairāk nekā 20 gadus. Marķējums ir veicinājis gan ražotāju inovāciju, gan patērētāju un profesionālu pircēju pieprasījumu pēc energoefektīviem ražojumiem.

Tomēr pašreizējā marķēšanas koncepcija, kas ietver no A+ + + līdz D efektivitātes klases, pircējiem ir kļuvusi apgrūtinoša un mazāk pārredzama, un tādējādi ir zaudējusi daļu no tās sākotnējās jēgas. Tāpēc ES ir nolēmusi no jauna ieviest sākotnējo A–G klases koncepciju, kas nākotnē būs saistīta ar marķējuma klašu uzlabošanu atkarībā no tehnoloģijas un tirgus attīstības.

Label 2020 projekts tika izveidots, lai palīdzētu tirgus dalībniekiem veiksmīgāk ieviest jaunos marķējumus. Label 2020 projekts tika uzsākts 2019. gadā un tiks īstenots līdz 2023. gada janvārim. To koordinē Austrijas Enerģētikas aģentūra, un tas tiks īstenots 16 ES dalībvalstīs.

Label 2020 projekta mērķis ir atbalstīt:

  • patērētājus un profesionālos pircējus, izmantojot informatīvas kampaņas, pakalpojumus un rīkus.
  • mazumtirgotājus, informējot par to, kā pareizi un efektīvi ieviest jauno marķējumu tirdzniecības vietās un tiešsaistes tirdzniecības kanālos.
  • ražotājus, sniedzot informāciju par pareizu marķējumu un informāciju par produktiem.
  • politikas veidotājus un citas ieinteresētās personas jaunā marķējuma izmantošanā un popularizēšanā valstu programmās, iniciatīvās un shēmās.

Aicinām sazināties ar Jūsu valsts projekta pārstāvi, lai saņemtu plašāku atbalstu jaunā marķējuma ieviešanai!

The Label 2020 project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement Number 847062. The sole responsibility for the content of this document lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.