Tiešajā pārdošanā izmantoto aukstumiekārtu energomarķējums neaizvieto esošu marķējumu. Tas ir pilnīgi jauns energomarķējums.

Piezīme a)

 • Atdzesētu produktu tirdzniecības automātiem: visu nodalījumu ar atdzesētu darba temperatūru neto tilpumu summa (litros).
 • Visām pārējām tiešajā pārdošanā izmantotajām aukstumiekārtām: to preču izvietošanas laukumu summa, kuros ir dzesēšanas darba temperatūra (m2).
 • Tiešajā pārdošanā izmantotajām aukstumiekārtām, kurām nav nodalījumu ar dzesēšanas režīma darba temperatūru: piktogrammu un vērtības (l vai m2) nenorāda.

Piezīme b)

 • Tiešajā pārdošanā izmantotajām aukstumiekārtām, kurām visos nodalījumos ar dzesēšanas režīma darba temperatūru ir viena temperatūras klase, izņemot atdzesētu produktu tirdzniecības automātus: — Temperatūra augšpusē: vissiltākā M iepakojuma visaugstākā temperatūra nodalījumā(-os) ar dzesēšanas režīma darba temperatūru, izteikta grādos pēc Celsija (°C). — Temperatūra apakšpusē: visaukstākā M iepakojuma viszemākā temperatūra nodalījumā(-os) ar dzesēšanas režīma darba temperatūru, izteikta grādos pēc Celsija (°C), vai visu M iepakojumu visaugstākā minimālā temperatūra nodalījumā(-os) ar dzesēšanas režīma darba temperatūru, izteikta grādos pēc Celsija (°C).
 • Atdzesētu produktu tirdzniecības automātiem: — Temperatūra augšpusē: maksimālā izmērītā produkta temperatūra nodalījumā(-os) ar dzesēšanas režīma darba temperatūru, izteikta grādos pēc Celsija (°C). — Temperatūra apakšpusē: temperatūru nenorāda.
 • Tiešajā pārdošanā izmantotajām aukstumiekārtām, kurām nav nodalījumu ar dzesēšanas režīma darba temperatūru: piktogrammu un vērtības Celsija grādos (°C) nenorāda

Piezīme c)

 • Visām tiešajā pārdošanā izmantotajām aukstumiekārtām, izņemot atdzesētu produktu tirdzniecības automātus: to preču izvietošanas laukumu summa, kuriem darba temperatūra ir sasaldēšanas režīmā (m2).
 • Tiešajā pārdošanā izmantotajām aukstumiekārtām, kurām nav nodalījumu ar sasaldēšanas režīma darba temperatūru: piktogrammu un vērtības kvadrātmetros (m2) nenorāda.

Piezīme d)

— Temperatūra augšpusē: maksimālā izmērītā produkta temperatūra nodalījumā(-os) ar sasaldēšanas režīma darba temperatūru, izteikta grādos pēc Celsija (°C). — Temperatūra apakšpusē: temperatūru nenorāda.

 • Tiešajā pārdošanā izmantotajām aukstumiekārtām, kurām visos nodalījumos ar sasaldēšanas režīma darba temperatūru ir viena temperatūras klase, izņemot atdzesētu produktu tirdzniecības automātus: — Temperatūra augšpusē: vissiltākā M iepakojuma visaugstākā temperatūra nodalījumā(-os) ar sasaldēšanas režīma darba temperatūru, izteikta grādos pēc Celsija (°C); — Temperatūra apakšpusē: visaukstākā M iepakojuma viszemākā temperatūra nodalījumā(-os) ar sasaldēšanas režīma darba temperatūru, izteikta grādos pēc Celsija (°C), vai visu M iepakojumu visaugstākā minimālā temperatūra nodalījumā(-os) ar sasaldēšanas režīma darba temperatūru, izteikta grādos pēc Celsija (°C).
 • Atdzesētu produktu tirdzniecības automātiem: — Temperatūra augšpusē: maksimālā izmērītā produkta temperatūra nodalījumā(-os) ar sasaldēšanas režīma darba temperatūru, izteikta grādos pēc Celsija (°C). — Temperatūra apakšpusē: temperatūru nenorāda.
 • Tiešajā pārdošanā izmantotajām aukstumiekārtām, kurām nav nodalījumu ar sasaldēšanas režīma darba temperatūru: piktogrammu un vērtības Celsija grādos (°C) nenorāda.