Sīkāk par jauno energomarķējumu katrai produktu grupai

Jaunais marķējums ir izstrādāts 7 produktu grupām. Tas daļēji ietver jaunu informāciju (piemēram, trokšņa emisijas klasi, enerģijas patēriņu HDR režīmā utt.) un jaunas piktogrammas. Tālāk ir izskaidrotas detalizētas dažādu produktu marķējuma iezīmes salīdzinājumā ar iepriekšējo marķējumu.