Atšķirības salīdzinājumā ar iepriekšējo marķējumu (izņemot energoefektivitātes skalu):

  • Nav būtisku atšķirību norādītās informācijas apjomā.