Kādas ir galvenās atšķirības starp pašreizējo un jauno marķējumu?

  • Jaunajā marķējumā visiem produktiem tiek izmantota vienota A-G skala. A++/A+ klases vairs netiks lietotas.
  • Marķējuma augšējā labajā stūrī ir ieviests QR kods, kas nodrošinās tiešu saikni ar Eiropas Komisijas marķējuma datubāzi, veicinot pārredzamību un vienkāršojot tirgus uzraudzību valsts iestādēm.
  • Produktu enerģijas patēriņš marķējuma vidējā daļā ir attēlots pamanāmākā veidā un visiem produktiem līdzīgi.
  • Marķējuma apakšējā daļā ir dažādas piktogrammas, kas informē par izvēlētā produkta īpašībām. Vairākas piktogrammas būs tādas pašas kā pašreizējā marķējumā, bet dažas ir uzlabotas un dažas – ieviestas no jauna.

Kas vēl jāņem vērā attiecībā uz jauno marķējumu?

Energoefektivitātes klase

  • Laikā, kad veikalos tika ieviesti jaunie marķējumi, A klases produkti iespējams bija tikai daži. Mērķis ir sākotnēji rezervēt A klasi turpmākai produktu inovācijai.
  • Efektīvākie produkti, kas iepriekš marķēti kā A+++, aptuveni atbilst jaunajai B vai C marķējuma klasei atkarībā no produktu grupas.

Piktogrammas

  • Jaunajā versijā tiek izmantota liela daļa pašreizējā marķējuma piktogrammu. Tomēr dažas piktogrammas ir nedaudz pielāgotas un dažas ir ieviestas no jauna (piemēram, enerģijas efektivitāte televizoriem un displejiem HDR režīmā, veļas mazgāšanas mašīnu programmu ilgums).

ES produktu datubāze un QR kodi

Visi produkti ar energoefektivitātes marķējumu ražotājiem/piegādātājiem saskaņā ar likumu ir jāreģistrē jaunajā ES produktu datubāzē (EPREL). Datubāze sniedz papildu informāciju, kas nav iekļauta marķējumā, un tā ir sadalīta divās sadaļās dažādām mērķa grupām:

  • Tirgus uzraudzības sadaļa: šī sadaļa ir pieejama tikai tirgus uzraudzības iestādēm. Šeit iekļautie dati galvenokārt paredzēti tirgus uzraudzības atbalstīšanai un atvieglošanai.
  • Sadaļa privātiem patērētājiem, uzņēmumu pārstāvjiem, mazumtirgotājiem un citiem lietotājiem: šajā sadaļā jebkurš var atrast visu publiski pieejamo informāciju par katru iekārtu.

Informācija par produktiem ir pieejama EPREL datubāzē, tieši ES tīmekļa vietnē, kurai var piekļūt, izmantojot marķējumā iekļauto QR kodu.