Informācija par Apvārsnis 2020 finansējumu

Label 2020 finansē no Eiropas Komisijas pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020”. “Apvārsnis 2020” ir līdz šim lielākā ES pētniecības un inovācijas programma, kuras finansējums 7 gadu laikā (no 2014. līdz 2020. gadam) ir gandrīz 80 miljardi eiro, kas papildus privātajam ieguldījumam, ko šī nauda piesaistīs, ir pieejams. Tā sola vairāk atklājumu, inovāciju un jaunu ideju, ieviešot tirgū idejas, kas līdz šim pastāvēja tikai laboratorijās. No 2014. līdz 2020. gadam pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” enerģētikas projektiem paredzēts finansējums EUR 5,931 miljarda apmērā. Šie projekti palīdz radīt un uzlabot tīras enerģijas tehnoloģijas, piemēram, viedus energotīklus, plūdmaiņu enerģiju un enerģijas uzglabāšanu.

Programmas "Enerģētikas izaicinājumi" ir izstrādāta, lai atbalstītu pāreju uz uzticamu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu enerģētikas sistēmu. Lai veiktu pāreju uz konkurētspējīgu enerģētikas sistēmu, mums ir jāpārvar vairākas problēmas, piemēram, arvien vairāk resursu, augošas enerģijas vajadzības un klimata pārmaiņas. Enerģētikas problēmas pamatā ir septiņi konkrēti mērķi un pētniecības jomas:

  • Samazināt enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju;
  • Lēta elektroapgāde ar zemu oglekļa emisiju līmeni;
  • Alternatīvas degvielas un mobilie enerģijas avoti;
  • Vienots, vieds Eiropas elektrotīkls;
  • Jaunas zināšanas un tehnoloģijas;
  • Spēcīga lēmumu pieņemšana un sabiedrības iesaiste;
  • Enerģijas un IKT inovāciju ieviešana tirgū.

Vienīgā atbildība par šīs interneta vietnes saturu gulstas uz autoriem. Tas ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne EASME, ne Eiropas Komisija nav atbildīga par tās saturu un to, kā tiek izmantota tajā ietvertā informācija.

Label 2020 projekts ir saņēmis finansējumu saskaņā ar granta līgumu Nr. 847062.