Dzērienu dzesētāju energomarķējums neaizvieto esošu energomarķējumu, tas ir izstrādāts pilnīgi no jauna.