Lejupielādes valsts
iestādēm un citām organizācijām

(c) istockphoto/alvarez

Lejupielādes

  • Ceļvedis valsts iestāžu darbiniekiem un profesionāliem pircējiem

    Šis ceļvedis domāts kā palīgs valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem un elektroierīču pircējiem jaunā energomarķējuma ieviešanas procesā, lai pāreja uz jauno marķējuma skalu izdotos sekmīga. Šis dokuments izklāsta būtiskākos aspektus, kas attiecas uz jauno marķējumu.

    Detalizētas juridiskās prasības izklāstītas attiecīgajās ES regulās, kas atrodamas šī dokumenta beigās, sadaļā “Atsauces” (10. nodaļa); ar tām aicinām iepazīties lasītājus.

    PDF Download (PDF, 603 kB)