Mājsaimniecības iekārtas, elektroniskie displeji un TV

Kad ražotāji/piegādātāji nodrošinās jaunos uzlabotos marķējumus un kad tie būs jāizmanto veikalos un tiešsaistes veikalos?

Produkti, kas laisti tirgū pirms 2020. gada 1. novembra un joprojām tiks laisti tirgū pēc šī datuma

4 mēnešu pārejas periodā, no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 28. februārim:

 • Pamatojoties uz pārskatīto ES regulu, piegādātājiem EPREL datubāzē jāpārreģistrē tie produkti, uz kuriem attiecas jaunais marķējums.
 • No jauna piegādātām produktu vienībām jānodrošina gan pašreizējais, gan jaunais marķējums, kā arī produktu informācijas lapas.
 • Pēc mazumtirgotāju/tirgotāju pieprasījuma piegādātājiem jānodrošina jaunais marķējums mazumtirgotāju/tirgotāju krājumos esošajiem produktiem.

14 darbdienu laikā, no 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 18. martam:

 • Pašreizējais marķējums, kas izvietots veikalā un ir redzams patērētājam, ir jāaizstāj ar jauno marķējumu.
 • Īpašas prasības attiecībā izvietošanu: piegādātājam vai nu jāuzdrukā marķējums uz iepakojuma, vai jāpielīmē no jauna izgatavots krāsains marķējums pie iepakojuma. Ja produkta modelis tirdzniecības vietā ir tikai iepakojumā (nav izņemts no iepakojuma tā demonstrēšanai), tirgotājam jānodrošina marķējuma redzamība patērētājam.
 • Īpašas prasības, pārdodot attālināti vai tiešsaistē: bultiņa ar energoefektivitātes klasi un energoefektivitātes klašu diapazons jāizvieto blakus produkta modelim visām iekārtām, kas tiek pārdotas tiešsaistē. Produktu informācijas lapas patērētājam jāiesniedz papīra formātā vai piegādātāja tīmekļa vietnē.

Jauni produkti, ko laiž tirgū no 2020. gada 1. novembra, bet tiks pārdoti tiešajiem lietotājiem tikai no 2021. gada 1. marta

No 2020. gada 1. novembra:

 • Piegādātājiem jāreģistrē produkti EPREL datubāzē, tikai pamatojoties uz pārskatīto regulu, un ir jāiesniedz marķējums un produktu informācijas lapas mazumtirgotājiem un izplatītājiem.

No 2021. gada 1. marta:

 • Gan fiziskajos, gan tiešsaistes veikalos jauni produkti izvietojami tikai ar jauno marķējumu.
 • Pārdodot attālināti vai tiešsaistē: skatīt papildu prasības, kā norādīts iepriekš.
 • Prasības par izvietošanu: skatīt iepriekš.

Produkti, kas bijuši tirdzniecībā pirms 2020. gada 1. novembra, bet tie vai nu vairs netiks laisti tirgū pēc 2020. gada 1. novembra, vai piegādātājs ir pārtraucis darbību

No 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 30. novembrim

 • Produktus drīkst pārdot kopā ar pašreizējo marķējumu 9 mēnešu pārejas perioda laikā.
 • Piegādātājam nav jānodrošina jauna informācija.

No 2021. gada 1. decembra

 • Produktus ar pašreizējo marķējumu pārdot nedrīkst.

Procesa pārskats par sadzīves tehniku, televizoriem un elektroniskajiem displejiem

Papildu prasības:
1. Bultiņa ar produkta efektivitātes klasi un energoefektivitātes klašu diapazonu, jānovieto blakus produkta modelim, lai šī informācija būtu viegli pamanāma. Produkta informācijas lapu patērētājam iesniedz papīra formā vai caur interneta vietni. Sīki izstrādātas prasības attiecībā uz tālpārdošanas un interneta tirdzniecības marķējuma ieviešanu ir plašas, un ar tām var iepazīties attiecīgās regulās (sk. sadaļu ES likumdošana).
2. Īpašās prasības izvietošanai:
- Piegādātājam vai nu jāuzdrukā krāsainais marķējums uz iepakojuma, vai jāizvieto uz tā uzlīme ar marķējumu.
- Ja produkta modelis tirdzniecības vietā nav izvietots iepakojumā, tirgotājam jānodrošina marķējuma redzamība patērētājam.
- Ja produkta modelis tirdzniecības vietā atrodas iepakojumā, tas jānovieto tā, lai ir redzama iepakojuma puse ar marķējumu.

Apskatu attēlu lielāku (JPG, 174 kB)