Gaismas avoti

Kad ražotāji/piegādātāji nodrošinās jaunos marķējumus un kad tie būs jāizmanto veikalos un tiešsaistes veikalos?

Jauni gaismas avoti, ko laiž tirgū no 2021. gada 1. septembra

No 2021. gada 1. maija, kad produktu laiž tirgū:

  • Piegādātājiem ir jāreģistrē produkti EPREL datubāzē, pamatojoties uz jauno regulu par gaismas avotiem, un uz iepakojuma jāizvieto jaunais marķējums.
  • Piegādātājiem ir jāiesniedz produktu informācijas lapas elektroniski. Izplatītāji var pieprasīt produktu informācijas lapas arī drukātā formātā.

No 2021. gada 1. septembra:

  • Izplatītājiem fiziskajos un tiešsaistes veikalos jānorāda jaunais marķējums uz produktu iepakojuma vai, pārdodot tiešsaistē, pie produktu nosaukuma.

Gaismas avoti, kas laisti tirgū pirms 2021. gada 1. septembra

No 2021. gada 1. maija:

  • Piegādātājiem ir jāpārreģistrē produkti EPREL datubāzē, pamatojoties uz jauno regulu par gaismas avotiem, tostarp norādot arī jauno marķējumu un produktu informācijas lapas.

18 mēnešu pārejas periods no 2021. gada 1. septembra līdz 2023. gada 28. februārim

  • Produktus, kas jau laisti tirgū pirms 2021. gada 1. septembra, var joprojām pārdot ar pašreizējo marķējumu.
  • Pēc mazumtirgotāju/tirgotāju pieprasījuma piegādātājiem jānodrošina uzlīmes ar jauno marķējumu un produktu informācijas lapas krājumā esošajiem produktiem.

No 2023. gada 1. marta

  • Uz pašreizējā marķējuma, kas norādīts uz iepakojuma vai piestiprināts pie produkta, jāuzlīmē tāda paša izmēra uzlīme ar jauno marķējumu.
  • Jānodrošina jaunas produktu informācijas lapas.