(c) shutterstock/Gts

Aizliegts tirgot produktus ar veco energomarķējumu no 1. decembra

Piecās produktu grupās no 2021. gada 1. decembra produktus, kas bijuši tirdzniecībā pirms 2020. gada 1. novembra, bet vairs netiek laisti tirgū pēc 2020. gada 1. novembra, vai arī piegādātājs ir pārtraucis darbību, ar veco marķējumu ir aizliegts nodot gan tiešsaistes tirdzniecībai internetā, gan klātienē tirdzniecības vietās. Šiem produktiem jaunajā marķējumā tiek norādīta informācija, saskaņā ar jaunām testēšanas metodēm un produkti, kas nav testēti ar šādām metodēm vairs neatbilst prasībām par preču laišanu tirgū. 

Šis nosacījums attiecas uz šādām produktu grupām:

  1. ledusskapji un saldētavas;
  2. vīna dzesēšanas skapji;
  3. veļas mazgāšanas mašīnas, veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas;
  4. trauku mazgāšanas mašīnas;
  5. TV un citi displeji.

Atgādinām, ka no 2021. gada pavasara Eiropas Savienībā ir uzsākta jaunu energomarķējumu ieviešana, jo vecais marķējums vairs neatbilda tirgus prasībām. Kopš energomarķējuma ieviešanas 1994. gadā, tas ir bijis viens no veiksmīgākajiem instrumentiem patērētājiem, kura rezultātā ir panākts gan enerģijas ietaupījums, gan samazinātas izmaksas. Tajā pašā laikā energomarķējums ir veicinājis arī inovāciju attīstību šajā nozarē un tirdzniecībā nonāca arvien energoefektīvāki produkti. Tādēļ jaunais energomarķējums ir uzlabots tā, lai tas kļūtu vēl noderīgāks patērētājiem veicot izvēli par energoefektīvu produktu iegādi.

Plašāk par jauno energomarķējumu lasi sadaļā Jaunais marķējums!

Label2020 ir starptautiska iniciatīva, ko finansē Eiropas Komisijas programma “Apvārsnis 2020”, un kuru koordinē Austrijas Enerģētikas aģentūra 15 Eiropas Savienības dalībvalstīs un Apvienotajā Karalistē. Label2020 sniedz efektīvu informāciju un rīkus, lai atbalstītu patērētājus, mazumtirgotājus un visas citas ieinteresētās personas laikā, kamēr noris pāreja uz jauno energomarķējumu.