(c) Shutterstocsk/Vadarshop

Jauns ES energomarķējums gaismas avotiem no 1. septembra

No 2021. gada pavasara Eiropas Savienībā ir uzsākta jaunu energomarķējumu ieviešana vairākām preču grupām, tostarp ledusskapjiem, saldētavām, veļas mazgājamām mašīnām, trauku mazgājamām mašīnām, televizoriem un elektroniskajiem displejiem. Ar 1. septembri tiks sākta jauna energomarķējumu ieviešana apgaismes produktiem. Kopš energomarķējuma ieviešanas 1994. gadā tas ir bijis viens no veiksmīgākajiem ar enerģiju saistītajiem pasākumiem ES patērētājiem, veicinot energoefektīvu ražojumu izvēli un tādējādi sekmējot ES enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanu. Energomarķējuma ieviešana ir palīdzējusi patērētājiem ietaupīt gan enerģiju, gan izmaksas, kā arī tika veicināta inovācija un tirgū nonāca ar vien efektīvākas iekārtas. Dažām ražojumu grupām energoefektivitāte gadu gaitā uzlabota par vairāk nekā 80% ievērojami ietaupot enerģijas izmaksas. Lai arī turpmāk energomarķējums būtu veiksmīgs instruments ES, ir pārskatīts marķējuma saturs, padarot to vēl noderīgāku un efektīvāku patērētājiem nākotnē.

  Jauna energoefektivitātes skala un noderīga informācija par dažādiem kvalitātes kritērijiem

  No 1. septembra jaunie energomarķējumi apgaismes produktiem tiks ieviesti veikalos un tiešsaistes veikalos. Lai nākotnē marķējums kļūtu pārredzamāks un saprotamāks, jaunās efektivitātes klases būs skalā no A līdz G, bet A +/A + + klases vairs netiks izmantotas. Papildus energoefektivitātes klasei, enegomarķējuma sistēma sniegs papildu informāciju par produktu, kas tiks parādīta uz produkta iepakojuma vai būs atrodama publiski pieejamā ES produktu datubāzē (EPREL). Piemēram, tā ietvers informāciju par gaismas toni (silti balts, neitrāli balts, auksti balts), gaišuma regulēšanas iespēju, vidējo kalpošanas laiku, un citiem rādītājiem, ieskaitot krāsu renderēšanu un mirgošanu. Laba krāsu renderēšana nozīmē, ka gaismas avoti var attēlot apgaismotu objektu krāsu ļoti dabiskā veidā. Zemas mirgošanas vērtības norāda, ka gaismas avotam nav nekādu potenciāli traucējošu mirgošanas efektu, kas var radīt neērtības patērētājiem.

   Patērētāju informēšanas atbalsta rīki

   Visi dati, kas nav tieši parādīti uz produkta iepakojuma, būs pieejami ES produktu datubāzē (EPREL), un tiem varēs piekļūt arī, izmantojot jaunu tīmekļa rīku patērētājiem “Pārbaudi energoefektivitāti”. Šo instrumentu izstrādāja ES projekta Label2020 ietvaros, un 2021. gada vasarā to jau sāka izmantot visās iesaistītājās ES dalībvalstīs. Pašlaik tajā iekļauta informācija par tām produktu grupām, kuras 2021. gada pavasarī jau saņēmušas jaunu energomarķējumu, bet 2021. gada septembrī tiks papildināta informācija par apgaismes produktiem. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet https://www.label2020.lv/ tīmekļa vietni un tīmekļa rīku https://tool.label2020.eu/lv.

   Marķējuma ieviešana veikalos un tiešsaistē

   Jaunais energomarķējums tiks izvietots uz produktu iepakojuma tiem produktiem, kas mazumtirgotājiem piegādāti pēc 2021. gada 1. septembra. Produktus, kas jau piegādāti mazumtirgotājiem pirms 2021. gada 1. septembra, var joprojām pārdot ar veco marķējumu, lai izvairītos no nepieciešamības ražot jaunus iepakojumus vai pārmarķēt produktus, kas drīz tiks pārdoti. Savukārt tiešsaistes veikalos 14 dienu laikā no 1. septembra jaunais energomarķējums jānorāda visiem produktiem.

   Par Label2020

   Label2020 ir starptautiska iniciatīva, ko finansē Eiropas Komisijas programma “Apvārsnis 2020”, un kuru koordinē Austrijas Enerģētikas aģentūra 15 Eiropas Savienības dalībvalstīs un Apvienotajā Karalistē. Label2020 sniedz efektīvu informāciju un rīkus, lai atbalstītu patērētājus, mazumtirgotājus un visas citas ieinteresētās personas laikā, kamēr noris pāreja uz jauno energomarķējumu.