Jaunas ekodizaina prasības

Produkta izstrādes posmā pieņemtie lēmumi, par produkta dizainu un funkcijām, ievērojami ietekmē to, kas notiek ar produktu tā ekspluatācijas un izmantošanas beigu posmā ne tikai attiecībā uz enerģijas patēriņu, bet arī attiecībā uz kalpošanas ilgumu, apkopi, remontu, atkārtotu izmantošanu, modernizāciju, pārstrādājamību un atkritumu apstrādi. Tāpēc paralēli energomarķējumam, spēkā ir stājušās jaunas un uzlabotas ekodizaina prasības vairākām preču grupām. Ir divu veidu ekodizaina prasības, vispārīgās prasības un specifiskās prasības. Vispārīgās prasības nosaka piemēram, ka produktam jābūt energotaupīgam vai pārstrādājamam, ka ražotājam jāveic dzīves cikla analīze, lai atrastu videi draudzīgākos pieejamos risinājumus u.c. Specifiskās prasības ietver precīzas robežvērtības, kuras ražotāji nedrīkst pārsniegt, piemēram maksimālais pieļaujamais enerģijas patēriņš. Eiropas Savienībā tik prognozēts, ka ekodizaina un energomarķējuma prasības kopumā līdz 2030. gadam ļaus ietaupīt pat 167 TWh enerģijas gadā . Tas ir līdzvērtīgs apjoms Dānijas gada enerģijas patēriņam.

  Kā šīs izmaiņas ir saistītas ar energomarķējumu?

  Eiropas Komisija ir apstiprinājusi jaunas ekodizaina regulas 10 preču grupām: ledusskapjiem, veļas mazgājamajām mašīnām, trauku mazgājamajām mašīnām; elektroniskajiem displejiem, gaismas avotiem, ārējiem enerģijas piegādātājiem, elektromotoriem, ledusskapjiem ar tiešās pārdošanas funkciju, spēka transformatoriem, metināšanas iekārtām. Sešām no šīm grupām ir izstrādāti arī energomarķējumi. Divām preču grupām, ledusskapjiem ar tiešās pārdošanas funkciju un metināšanas iekārtām, ekodizaina prasības tiek ieviestas pirmo reizi.

   Svarīgākās izmaiņas!

   Svarīgākās izmaiņas saistītas ar iekārtu remontējamību, lai palielinātu iekārtu lietošanas ilgumu. Turpmāk ekodizaina prasības dažādām iekārtām noteiks, ka rezerves daļām ir jābūt pieejamām: - aukstumiekārtām vismaz 7 gadus pēc iekārtas iegādes; - veļas mazgāšanas mašīnām un trauku mašīnām vismaz 10 gadus pēc iekārtas iegādes (atsevišķām detaļām 7 gadi). Tā pat prasības ietver, ka iekārtu remontu (detaļu nomaiņu) jāspēj veikt ar parastiem instrumentiem un bez paliekošiem ierīces bojājumiem. Kā specifiskās prasības ir noteiktas jaunas prasības viena cikla maksimālajam ūdens patēriņam veļas mazgāšanas (un žāvēšanas) mašīnām un trauku mazgāšanas mašīnām. Noteiktas prasības arī minimālajai mazgāšanas un skalošanas efektivitātei, lai nodrošinotu, ka ūdens patēriņa samazināšana netiktu panākta, samazinot mazgāšanas un skalošanas kvalitāti.

   Plašāku informāciju par konkrētām ekodizaina prasībām var meklēt Patērētāju Tiesību Aizsardzības centra mājaslapā.