Ceļvedis interneta veikaliem par energomarķējuma izvietošanu

Izstrādāts ceļvedis tirgotājiem, kuri pārdod ražojumus internetā! Ceļvedī apkopota svarīgākā informācija par marķējuma izvietošanas prasībām, veicot tirdzniecību internetā. Kopumā prasības par marķējuma izvietošanu fiziskajos veikalos nav mainījušās, bet marķējuma izvietošanai internetā ir uzlabota ikona, kuru lieto, ja marķējumu attēlo ligzdotās vizualizācijas veidā. Sīkāku informāciju meklē ceļvedī! (PDF, 3.94 MB)

Īsumā:

Kādas īpašas prasības ir jāņem vērā attiecībā uz pārdošanu tiešsaistē un attālināti?

•  Bultiņa produkta energoefektivitātes klases krāsā un pieejamais energoefektivitātes klašu diapazons jānovieto blakus produkta modeļa attēlam vai nosaukumam gan attālinātās pārdošanas katalogā vai materiālā, gan tīmekļa vietnē. Bultiņu grafiskās specifikācijas ir sīki aprakstītas katras enerģijas marķējuma regulas VII un VIII pielikumā. Drukātajam materiālam ir iespējama vienkrāsaina versija.

•  Piegādātājiem jānodrošina jaunā energomarķējuma un produktu informācijas lapu pieejamība EPREL datubāzē. Izplatītājs no piegādātāja tos var pieprasīt izdrukātā veidā (3. pants “Piegādātāju pienākumi”). Jaunā enerģijas marķējuma un produktu informācijas lapu papildu specifikācijas attiecībā uz pārdošanu tiešsaistē un attālināti ir izklāstītas katras enerģijas marķējuma regulas VII un VIII pielikumā.

•  Telemārketinga un attālinātās pārdošanas gadījumā patērētāji var pieprasīt izdrukātu energomarķējuma un produktu informācijas lapu kopijas (parasti VII pielikuma 6. punkts). Telemārketinga gadījumā klientam mutiski sniegtajai informācijai jāietver produkta energoefektivitātes klase un pieejamo energoefektivitātes klašu klāsts.